Nieuwsbrief

Copyright © Agro De Dijn

Agro DE DIJN

Nr 1 in gras

Nieuwsbrief

Beste klant,

 

Het is zover, we zijn nauwelijks half juli voorbij en zijn reeds volop gestart met de oogst van wintertarwe. Voor velen onder jullie nog nooit meegemaakt en tevens roept deze situatie veel herinneringen op uit het extreem droge jaar 1976 … .

 

Ook voor ons, op het ILVO, zijn wij nog nooit zo vroeg gestart met de oogst in de graszaadteelt. De planten waren dit jaar nauwelijks aan de bloei en werden reeds “ afgebrand” door de extreme hitte en droge omstandigheden. De gevolgen kan u steevast raden: heel veel noodrijpe gewassen , heterogene afrijping afhankelijk van perceel tot perceel. In mijn 35 jarige loopbaan op het ILVO heb ik nog nooit zo’n tegenvallende opbrengsten meegemaakt, dit ondanks de permanente bijgestuurde extra teeltzorgen als bladvoeding, fungiciden, zaadklevers, enz. … .

 

Toch zal gras, dit jaar nog meer dan ooit, een extra toegevoegde ruwvoeder waarde betekenen op uw rundveebedrijf. De huidige verhoogde vraag voor inzaai van graszaad in de stoppels zullen op vele bedrijven de tegenvallende gras – opbrengsten ten dele compenseren.

 

Heel veel hoog productieve weilanden zijn eveneens door de uitzonderlijke hitte en droogte onherroepelijk beschadigd. De hoogwaardige voedingsrijke Engels raaigras soorten zijn op vele plaatsen blijvend afgestorven en zullen zonder extra teeltzorgen plaats ruimen voor dicotylen en agressieve onkruidgrassen zoals, beemdgrassen, vossestaart, wollig zorggras en pemen.

 

Ook dit jaar kan AGRO DE DIJN J u terug ILVO – toprassen en mengsels aanbieden van een superieure kwaliteit met een optimale prijs – kwaliteit verhouding, gekoppeld aan een sterke service en een hoge technische bijstand. Zo zijn de weidemengsels verrijkt met het exclusieve ILVO kwaliteitsras Meracoli . Deze principes blijven voor ons van fundamenteel belang !

 

De onlangs gewijzigde, vervelende “ vergroeningsmaatregelen” hebben ons verplicht onze gekende mengsels aan te passen of bij te sturen zodat ze terug aan de EAG- Codes 658 en 659 voldoen.

 

Graag hierbij een overzicht van de meest gebruikte najaarsteelten bij Agro De Dijn J. :

 

Grasachtigen

 

VEM = Absolute drogestof -topper voor gebruik van 1of meer grassneden

 

 • Samengesteld uit 3 variëteiten diploide en tetraploide Italiaans raaigras + 30 % Engels raaigras.
 • Voldoet aan EAG code 659

 

 

VEMITAL = Absolute crack voor 1 tot 2 grassneden. Nu nog productiever !

 

 • Samengesteld uit diploide en tetraploide Italiaans raaigras , Westerwolds raaigras ( nieuw : met ILVO topper Lemnos ) , en aangevuld met 30 % Hybride raaigras.
 • Voldoet aan EAG code 659

 

 

ECO-GREEN PLUS = Enorme aanbreng van humus en groenvoeder.

 

 • Samengesteld uit 4 variëteiten Italiaans en Westerwolds raaigras aangevuld met 15 % Incarnaatklaver .
 • Voldoet aan EAG code 658

 

Melquatro Ilvo, Gemini Ilvo = Enkelvoudig Italiaans raaigras.

 

 • De goedkoopste groenvoederkampioen !
 • Geschikt voor 1 tot 2 voederssneden.
 • Voldoet NIET aan EAG - regelgeving

 

Niet grasachtige groenbemesters

 

Opm.: Deze groenbemesters welke in aanmerking komen voor de EAG voorwaarden, worden u als ‘dosissen’ aangeboden. We hebben deze beslissing genomen om het u gemakkelijker te maken om zonder veel rekenwerk te voldoen aan de EAG regelgeving.

 

EASY COVER = Sterke wortelvormer en zéér goede stikstofvanger

 

 • Samengesteld uit Bladrammenas, Gele – en Bruine Mosterd.
 • Zaaidichtheid 1 dos / ha ( 1 dos = 15 kg )
 • Voldoet aan EAG code 659

 

 

BEET COVER = Sterke vermindering van het bietencystenaaltje

 

 • Sterke wortelvormer en goede stikstofvanger.
 • Samengesteld uit aaltjesreducerende Bladrammenas, Gele – en Bruine Mosterd.
 • Zaaidichtheid 1 dos / ha ( 1 dos = 18 kg )
 • Voldoet aan EAG code 659

 

 

ECO COVER = Goede grondbedekker en goede stikstofvanger

 

 • Goedkope oplossing om te voldoen aan EAG code 659.
 • Samengesteld uit Gele Mosterd en Bladraap.
 • Zaaidichtheid 0.5 dosis / ha ( 1 dos = 15 kg )

 

 

Gele Mosterd = Sterke groenbemester en sterke humus aanbreng

 

 • Door de zeer vroege oogst van graangewassen is de keuze van aaltjesreducerende gele mosterd dit jaar bijna een “ must”.
 • Voldoet NIET aan EAG normen.

 

 

Weidemengsels

 

Keuze uit :

 

EXTRA = Voor méér ruwvoedermelk per ha !

TRIO = Voor méér kwaliteit in de kuil !

COMBI = Allround weidemengsel, grazen en maaien !

HIPPO GREEN = Specifiek voor Paardenweiden !

 

 

Ik val in herhaling bij het schrijven dat Agro De Dijn J. zéér bewust en uitsluitend blijft kiezen voor kwaliteit aan scherpe prijzen !! Nagenoeg al onze mengsels zijn van Belgische oorsprong , nl. ILVO – rassen ; een bewuste keuze naar gewaarborgde kwaliteit van kiemkracht en zuiverheid!

 

Het zal u niet onbekend zijn dat ik het momenteel op het ILVO ( RvP ) nog zeer druk heb met de huidige oogst en de nieuwe, wegens tekort, uitgebreide basiszaadcontracten voor oogst 2017, u zal mij naar gewoonte ten vroegste begin tot midden september zien .

 

Indien u nu reeds iets nodig hebt of enige informatie wenst , aarzel dan niet om met ons contact op te nemen !

 

Ook ons doorzaaimachine ( dit jaar een absolute aanrader!) blijft ter uwer beschikking !

 

Johan en Jeroen De Dijn